• آموزش تکنیک های داوری درس پژوهی

 • هزینه ثبت نام در دوره : 4,000,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/10/12
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/11/1 تاریخ پایان دوره : 1398/11/3
  • پیش نیاز

   -

  • وسایل مورد نیاز

   -

  • اهداف

   - آشنا نمودن فراگیران با مهارت های داوری علمی؛ - - ایجاد مهارت ارزیابی و داوری علمی در فراگیران؛ - - تقویت قدرت قضاوت علمی- پژوهشی در فراگیران؛ - - آموزش مهارت های داوری تخصصی؛ - - استانداردسازی فرایند داوری پژ.هشی در آموزش و پرورش

  • مفاد درسی

   -

  • آموزش تکنیک های داوری درس پژوهی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان