• تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدیران براساس ساحتهای ششگاکه

 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه از جمله وظایف همه مدیران است و مدیرانی که در این زمینه تبحر داشته باشند با لحاظ کردن وضعیت موجود مدرسه و بر اساس اسناد بالادستی میتواندد برنامه ای تدوین نمایند که دستیابی به و۱عیت مطلوب و برداستن گامهای توسعه ی فعالیت ها را برای آنها امکان پذیر سازد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 3,500,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/10/16
  نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/12/8 تاریخ پایان دوره : 1398/12/9
  • تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدیران براساس ساحتهای ششگاکه
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان