• آموزش تکنیکهای داوری پروژه های درس پژوهی

 • این دوره برای نخستین بار توسط مؤسسه ی آموزشی پرتو ایده های نقره ای درکشور اجرا میشود.به شرکت کنندگان دردوره گواهی داوری تخصصی اعطامی شود و از هرمنطقه آموزش و پرورش یک نفر به صورت نیم بها ثبت نام می شود.جهت ثبت نام نیم بها در دوره اخذ معرفی نامه ازمعاونت پژوهش منطقه الزامی است.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 4,000,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/10/15
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/11/15 تاریخ پایان دوره : 1398/11/19
  • پیش نیاز

   -

  • وسایل مورد نیاز

   -

  • اهداف

   تقویت قدرت قضاوت علمی- پژوهشی در فراگیران؛ - - آموزش مهارت های داوری تخصصی؛ - آشنا نمودن فراگیران با مهارت های داوری علمی پروژه های درس پژوهی؛ - - ایجاد مهارت ارزیابی و داوری علمی علمی پروژه های درس پژوهی در فراگیران؛ - استانداردسازی فرایند داوری پژ.هشی در آموزش و پرورش

  • مفاد درسی

   -

  • آموزش تکنیکهای داوری پروژه های درس پژوهی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان