format_quote

مرکز آموزش نیروی انسانی پرتو ایده های نقره ای با رویکرد آموزشی و پژوهشی، در سال ۱۳۹۵ تأسیس گردید و موفق به اخذ مجوز اجرای آموزش های کوتاه مدت کارکنان سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردید. این مرکز با هدف توسعه ی حرفه ای و تخصصی منابع انسانی شاغل در نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی، درصدد است تا با بهره گیری از ماهرترین و کارآمدترین اساتید و تجهیزات نوین و استاندارد متناسب با تحولات و نوآوری های آموزشی، در آینده ای نزدیک به یکی از مؤسسات پیشرو در آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، با توجه به نیازهای حرفه ای آنها تبدیل شود. برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز مخاطبان، به صورت کارگاهی و کاملا کاربردی و مبتنی بر پژوهش های عملی، افتخار ماست، ما اعتقاد داریم با ارائه آموزش های مبتنی بر پژوهش و فعالیت های عملی و تورهای تفریحی، نقش اصلی و محوری در فرآیند به روزرسانی دانش تخصصی و حرفه ای منابع انسانی شاغل و جویای کار ایفا خواهیم نمود. مهارت محور بودن آموزش ها از جمله ویژگی هایی است که این مرکز آن را به طور جدی، در دستور کار خود قرار داده و وجه تمایز آن از سایر مراکز آموزشی می باشد. مرکز آموزش نیروی انسانی ”پرتو ایده های نقره ای“ آمادگی خود را جهت عقد قرارداد برای اجرای کارگاه ها و دوره های آموزشی مهارت افزایی، برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی-پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره ای و انجام تحقیقات کاربردی اعلام می کند. اهداف توسعة مهارت ها و به روزآوری دانش و اطلاعات منابع انسانی و توسعة تعهد و کارآمدی آنها و متعاقب آن بهبود کارآیی سازمانی، عمدتا از طریق اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت هدفمند میسر است. مرکزآموزش نیروی انسانی پرتو ایده های نقره ای با رویکرد ارتقاء دانش و بینش نیروی انسانی شاغل در نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و افراد جویای کار، اهداف اساسی خود را به شرح زیر اعلام می دارد. - ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت های حرفه ای و تخصصی کارکنان سازمانها. -ایجاد انعطاف لازم در کارکنان سازمان ها نسبت به پذیرش روش های نو و استفاده از ابزار و وسایل جدید در محیط کار. -ایجاد زمینه افزایش بهره وری سازمان ها. -بهره گیری از دانش جهانی برای توسعة منابع انسانی بومی. -توسعه خلاقیت و کارآفرینی -توانمندسازی افراد جویای کار و کمک به توسعه و بهبود اشتغال دپارتمان ها مرکز آموزش نیروی انسانی پرتو ایده های نقره ای به منظور توسعه حرفه ای نیروی انسانی و کارآمد سازی سازمان های دولتی و غیردولتی اقدام به فعالیت در قالب دپارتمان های زیر نموده است: 1. دپارتمان آموزش برگزاری کارگاه های آموزشی حضوری و مجازی کوتاه مدت، به منظور افزایش دانش و به روزآوری مهارت و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی شاغل در سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، متناسب با نیاز آنها و صدور گواهی نامه معتبر ضمن خدمت در پایان دوره. 2. دپارتمان پژوهش انجام پروژه های تحقیقاتی متناسب با نیاز سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در حوزه های بنیادی و کاربردی با همفکری و هم اندیشی صاحب نظران و اندیشمندان حوزة پژوهشی و تالیف کتاب ها و مقالات علمی. 3. دپارتمان بین الملل برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت افزایی مشترک با سایر کشورها، دعوت از اساتید به نام بین المللی و تبادل استاد بین مرکز آموزش نیروی انسانی ایده های نقره ای با دانشگاه ها و مؤسسات پیشرفتة جهان به منظور استفاده از تجارب موفق آنها؛ برگزاری همایش ها،سمینارها، تورهای آموزشی و اجرای تورهای علمی بین المللی برای مهارت افزایی مدیران و سایر کارکنان سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی. 4. مرکز مشاوره تلفنی ارائه خدمات مشاوره آموزشی و پژوهشی به صورت تلفنی با شماره تلفن ثابت 70708077، موجب کاهش ترددها و مسافرتهای درون شهری، کاهش هزینه های مشاوره ای، اخذ تصمیمات منطقی و درست در کوتاه ترین زمان و در نهایت آرامش و رضایت مخاطبان می گردد. در این مرکز، متخصصان روانشناس در زمینه خانواده، فرزند پروری، ازدواج، امور حقوقی و مهاجرت و سایر موارد مرتبط، بصورت تلفنی مشاوره های تخصصی و کارآمد ارایه می کنند.

format_quote